Namn                                  Befattning                                Telefon
Staffan Roos                      ordförande                             070-3685365
Lars-Erik Björkman           vice ordförande                     070-6663163
Yngve Jacobsson               sekreterare                             0498-27 61 07
Inger Harstäde                  klubbmästare                         0498-28 46 44
Sigun Persson                    tf. kassör                                 0498-21 41 61